Συνοδεύει το κυρίως γεύμα σας που περιλαμβάνει θαλασσινά