Αυτό το φαγητό το θεωρώ θα σας κάνει να λησμονήσετε τα χωριά σας και τα μεγάλα οικογενειακά τραπέζια σας από παλιά. Συνοδεύεται υπέροχα με κρασί και φέτα.